overzicht 1

OVERZICHT

Een plan van aanpak

Na een uitgebreide analyse verzamel ik alle data die de vitaliteit en professionaliteit binnen je bedrijf in kaart brengen en die je financiële situatie weergeven. Deze nulmeting vormt de basis voor het uitbrengen van een advies en het opstellen van een actieplan, aangepast op jouw actuele visie, doelen en strategie. Mijn aanbevelingen zijn gericht op het bereiken van het optimale evenwicht tussen vitale werknemers, professionele processen en financiële stabiliteit. Samen bekijken we welke kansen en belemmeringen er liggen om je bedrijf gezond te maken.

Vitaliteit als succesfactor

Problemen in een bedrijf worden vaak pas geconstateerd bij tegenvallende financiële resultaten. Dat is jammer, want voordat een probleem financieel voelbaar wordt, zijn er vaak al signalen zichtbaar in de vitaliteit van het personeel. Niet alleen fysieke vitaliteit is belangrijk voor mensen in een werkomgeving, het is ook van belang dat zij zich prettig voelen, dat het werk voldoende uitdaging biedt en gewaardeerd wordt. Aandacht voor vitale medewerkers wordt steeds belangrijker en draagt bovendien bij aan duurzame inzetbaarheid en productiviteit. Goede communicatie en betrokkenheid zijn daarom essentieel.

Professionaliteit

Digitalisering, duurzaamheid, betekenisvol ondernemen, nieuwe wet- en regelgeving, interne communicatie, procesverbetering en klanttevredenheid. Het zijn enkele voorbeelden van veranderingen die een grote impact kunnen hebben wanneer een bedrijf hier onvoldoende op bedacht is. Maar wat nu als je juist hierop vastloopt? Als je door de hectiek van alledag alleen maar bezig bent om brandjes te blussen. Ik help je bij het opzetten van een duidelijke strategie en plan van aanpak, die we met iedereen in het bedrijf delen. Zo voelen medewerkers zich betrokken en wordt jouw nieuwe visie ook extern uitgedragen.

Financiële stabiliteit

Je rendement verbeteren en financieel gezond worden lukt alleen wanneer je werknemers vitaal zijn en je interne bedrijfsprocessen goed lopen. Andersom geldt vanzelfsprekend hetzelfde. Wanneer er geen financiële ruimte is om de vitaliteit en professionaliteit te verbeteren, verandert er weinig. Ergens moet de vicieuze cirkel doorbroken worden. Daar help ik je bij, met een ontwikkelingstraject en actieplan op maat, passend bij jouw behoefte en investeringsbudget. Dit biedt weer uitzicht op een positief resultaat.

overzicht 2
wolkje groen

“Ingrid heb ik de afgelopen jaren leren kennen als ambitieus, die graag het beste uit zichzelf en haar team haalt. Dit doet ze op een pragmatische manier waarbij ze open staat voor nieuwe ideeën. Ze verliest daarbij het doel niet uit het oog en heeft een scherpe blik op haar eigen functioneren.”

Pierre Groetelaars, Risk Control Partner – Rabobank