BusinessProVit_header_OverIngrid

OVER INGRID ZIJLMANS

Een business partner waar je op kunt bouwen

Ik ben Ingrid Zijlmans, samenwonend en moeder van twee kinderen. Ik ben afgestudeerd in de richting Bedrijfskundig Management en afgestudeerd vitaloog®. In de afgelopen 20 jaar heb ik in de financiële sector gewerkt, als accountmanager MKB-bedrijven en als manager van het team accountmanagers MKB-bedrijven. Een dynamische periode vol transities, zoals fusies, de krimp van teams, digitalisering, het veranderen van functies en het effect dat deze veranderingen hadden op de vitaliteit en betrokkenheid van medewerkers.

Analytisch, met oog voor mensen

Vanuit bedrijfskundig aspect werkte ik samen met ondernemers en managers van MKB-bedrijven. Ik zag vaak snel waar de pijn zat en de kern van het probleem, opmerkelijk vaak lag de oorzaak ergens anders dan de manager aannam. Ik was tegelijkertijd erg alert op hoe het met de mensen in het bedrijf ging. Deze combinatie van analytisch vermogen en sensitiviteit wilde ik graag nog meer met elkaar verbinden. Zo is Business ProVit ontstaan. Ik wil ondernemers bewust maken van het belang om stil te staan bij waar het bedrijf nu staat en hen helpen inzicht te krijgen in wat er nodig is om het gezond te maken en houden.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Wie wil er nu geen zakendoen met een eigentijds, professioneel bedrijf met blije werknemers? Ik ben ervan overtuigd dat wie goed voor zijn medewerkers zorgt, dit dubbel en dwars terugverdient. In een arbeidsmarkt waar het steeds lastiger wordt om goed personeel te vinden en behouden is aandacht, respect en interesse in de mensen erg belangrijk.

Zowel de werkgever als de werknemer zelf zijn verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. De fysieke, mentale, filosofische (zingeving) en ecologische (de sociale omgeving) vitaliteit hebben hier een essentiële rol in. In het ontwikkelingstraject wordt hier ruim aandacht aan besteed.

Mijn kernwaarden en visie

Als jouw businesspartner zie ik het als mijn taak om steeds weer ‘de waarom vraag’ te stellen, je uit te dagen ‘out of the box’ te denken en de zaken eens anders aan te pakken. Een eerlijke, betrouwbare partner waar je op kunt bouwen. Ik focus me op de ontwikkeling van jouw bedrijf, zoek voortdurend naar verbinding en ben resultaatgericht, maar vooral mensgericht. Ik volg jouw ontwikkelingen op de voet en help je bij het behouden van evenwicht, zodat je structureel kunt anticiperen op ontwikkelingen.

wolkje groen

“Vanaf het eerste moment heb ik Ingrid ervaren als persoonlijk, betrokken en vooral ook vooruitstrevend. Voor mij was het erg belangrijk dat er een prettige vertrouwensbasis aanwezig is tijdens de gesprekken. Ingrid nodigt iedereen uit om zo open en eerlijk mogelijk te zijn zodat ze daar op kan acteren. Dit vertrouwen heeft ze bij mij zeker laten blijken. Juist toen ik bezig was mijn eigen uitstroom voelde ik de ruimte om haar vroegtijdig mee te nemen in mijn gedachten. Hiervoor kreeg ik een manager terug die vernieuwend meedacht en zocht naar mogelijkheden in plaats van een manager die z.s.m. de relatie wilt verbreken. Out of the box denken en de relatie respecteren is voor mij dan ook wat Ingrid als manager veelzijdig maakt. Ze was voor mij betrokken in goede en andere tijden en durft te handelen naar het vertrouwen wat wederzijds wordt afgegeven.”

Kevin de Widt, Eigenaar van Dubbel en Dwars – Online oplossingen