inzicht 1

INZICHT

Een gezond, dynamisch bedrijf

Als ondernemer wil je groeien, professionaliseren, zonder continu alle kanten op te rennen. Inzicht helpt je bouwen aan een gezond en bloeiend bedrijf, dat kan anticiperen op interne en externe veranderingen. Dat geeft rust. Een stabiele basis is dan essentieel, waaraan professionaliteit, vitaliteit en financiële stabiliteit ten grondslag liggen. Functioneert je bedrijf op een van deze thema’s niet optimaal, dan ontstaat er disbalans, die je onderneming belemmert om op een gezonde manier te groeien. Als businesspartner help ik je evenwicht creëren in deze drie essentiële aspecten.

Inzicht in waar je nu staat

Welke problemen ervaar je in je bedrijf? Lopen de processen niet soepel en zijn je klanten daardoor ontevreden? Is er een hoog ziekteverzuim onder je werknemers of heb je het gevoel dat er onrust heerst op de werkvloer? Lopen de financiële resultaten terug en zijn je liquide middelen ontoereikend? Waar het probleem gevoeld wordt, is vaak niet de plek waar de oorzaak daadwerkelijk ligt. Door middel van onderzoek en analyses help ik je inzicht krijgen in waar je nu staat en actie ondernemen om je bedrijf gezond te maken.

Hoe vitaal, professioneel en financieel stabiel is jouw bedrijf?

Ik plan bedrijfsbezoeken en ga persoonlijk in gesprek met zowel de directie als de werknemers, zij ondervinden immers dagelijks waar problemen zich voordoen. Ik neem persoonlijkheidsanalyses (DISC- en Drijfveren gecertificeerd) en enquêtes af, maak een financiële analyse en ik bestudeer de interne processen en communicatie binnen het bedrijf. De verzameling van data vormt een nulmeting, een vertrekpunt van waaruit we naar de toekomst kunnen kijken.

Resultaat

Op basis van de verzamelde gegevens breng ik een advies uit dat aansluit op de actuele visie en strategie van je bedrijf, ter verbetering van:

  • de klanttevredenheid;
  • de wendbaarheid bij veranderingen;
  • de vitaliteit van de medewerkers;
  • de professionaliteit;
  • het rendement.

Het advies wordt in de volgende fase, overzicht creëren, opgenomen in een plan van aanpak.

inzicht 2
wolkje groen

“Wat mij in de bij de bank aangetroffen nogal chaotische situatie al snel opviel was dat Ingrid zowel vakinhoudelijk als voor wat betreft leiderschap heel goed wist wat er moest gebeuren en wat ons te doen stond. Het werd duidelijk dat Ingrid beschikt over een aanzienlijke dosis natuurlijk leiderschap en sterk ontwikkelde (sociale en emotionele) intelligentie. Zij kon het hoe en waarom van haar aanpak prima beargumenteren en onderbouwen. Zij beschikt over een krachtige persoonlijkheid, stevige vakinhoudelijke kennis, heldere communicatie en lef om bij voorbeeld ook tegen 'heilige huisjes' te schoppen. Kortom een pittige maar ook prettige tante.”

Han Segaar, interim directeur Bedrijven – Rabobank