Tijd voor transitie!

Aardbol-2

Ken je dat, een veranderprogramma dat uitgerold moet worden? Ik zie dan altijd een man met rol vloerbedekking een organisatie binnen wandelen, die letterlijk de vloerbedekking uitrolt. De mensen die er werken, kijken geschrokken, lopen erom heen, gaan er onwennig op staan en hebben geen idee wat ze ermee moeten of wat er van hen verwacht wordt. Ze zullen wel bedacht hebben dat dit zo moet, hoor ik dan iemand denken.

Angst of verlangen?

Dit is vaak hoe het gaat en hoe ik het heb gezien gebeuren, sterker nog ik deed er zelf aan mee. Het werd mij steeds duidelijker dat dit niet werkt. Mensen gaan op een gegeven moment echt wel over die vloerbedekking lopen, daar niet van. Je kunt je alleen afvragen vanuit welke energie ze dat doen, omdat ze het echt willen of omdat ze niet anders kunnen? Vanuit verlangen of vanuit angst?

Wat mij altijd is bijgebleven is dat mensen in beweging komen als ze worden ‘geraakt’. Vanuit pijn of vanuit een diep gevoeld verlangen, het moet ze in hun hart raken. Waarom blijven we dan in veel organisaties proberen mensen in beweging te krijgen met KPI’s die een appèl doen aan het hoofd? Aantallen, bedragen, harde feiten.

En nogmaals, ik deed er zelf aan mee. En ik geloof dat niemand er echt gelukkig van werd, de mensen in mijn team niet en ikzelf ook niet. Dat was niet heel makkelijk om toe te geven. Het was spannend. Wat dan wel? Waar? Met wie? Hoe dan? Hier ontstond voor mij in de kern wel de noodzaak, de pijn, om in te zien dat het anders moet. Dat ik een systeem beland was waarin mensen verstrikt zitten en niet meer kunnen doen waar ze blij van worden, wat ze echt goed kunnen, waarin ze zingeving ervaren en vanuit hun hart aan willen bijdragen.

Betekenisvolle vitale organisaties

Daarom doe ik wat ik nu doe, organisaties begeleiden bij transities naar betekenisvol ondernemen, waarbij mens, maatschappij, leefomgeving en geld verdienen met elkaar in evenwicht worden gebracht. Je kent ze wel van die bedrijven met een inspirerend verhaal, die positief bijdragen aan de maatschappij en waar mensen met veel passie en plezier een bijdrage aan willen leveren.

In de kern komt dat omdat mensen hier werken vanuit hun hart, ze ervaren zingeving, ontwikkeling, passie en positieve energie omdat ze positief bijdragen aan anderen en de maatschappij. Het systeem waar ze in werken is dienend en niet leidend in hun bedrijfsvoering.

Om dit te bereiken is in veel bedrijven een transitie nodig en dat is echt iets anders dan een veranderprogramma uitrollen.

Waarom een transitie en geen verbetering of verandering?

Om deze vraag te beantwoorden helpt het om de verschillen in beeld te brengen.

Verbetering
Bij verbetering kijk je vooral naar de processen in de organisatie. Vaak gericht op toegevoegde waarde voor klanten, efficiënter werken, kennis, vaardigheden. Je kijkt in feite door een rietje. In kern, blijft wat je doet en de manier waarop je naar je bedrijf en de positie van je bedrijf in de context kijkt, gelijk.

Verandering
Verandering is complexer en komt dichterbij mensen, daarom is dit ook moeilijker dan verbeteren. Het raakt overtuigingen, gedrag, het komt veel dichterbij de persoon. Medewerkers zullen moeten voelen wat de verandering inhoudt en zich er opnieuw aan verbinden. Verandering is situationeel, het is een gebeurtenis. Hierbij kijk je door een koker, iets breder dan door een rietje, maar in de kern doet het bedrijf nog steeds wat het deed en werkt nog steeds vanuit hetzelfde verhaal, het huidige systeem.

Transitie
Transitieprocessen zijn nog complexer. Het gaat om het algemeen belang of het hogere doel. Hiervoor is bewustwording nodig, het is een psychisch proces. Het gaat om een verandering op systeemniveau. Het algemeen belang overstijgt persoonlijke belangen. Je kijkt naar het geheel in de context, geen kokers en rietjes.

Transitie start altijd met een einde.

Dit proces duurt langer, gaat met meer emoties gepaard en creëert een ander verhaal, een ander paradigma van waaruit een organisatie gaat werken. De organisatie gaat fundamenteel anders naar zichzelf en de context waarin het zich begeeft kijken. Dit kan voortkomen vanuit verlangen om het anders te willen, omdat de bewustwording er komt dat dit niet meer is wat bijdraagt en werkt. Het kan ook voortkomen vanuit pijn, omdat de context zo verandert dat er geen ontkomen meer aan is. De eerste optie is de meest wenselijke, veranderen vanuit pijn en angst is minder duurzaam en kost veel energie.

Een veranderend tijdperk

We bevinden ons op dit moment in een veranderend tijdperk en dat betekent dat de wereld waarin wij leven fundamenteel verandert. Dit zorgt er dus voor dat veel organisaties, willen ze in de toekomst relevant zijn, mee zullen moeten. En daar is een transitie voor nodig. Een nieuw verhaal, een nieuwe werkelijkheid. Daar is moed voor nodig!

Het gaat erom dat organisaties gaan nadenken over en de verantwoordelijkheid nemen voor hun positieve bijdrage aan de ander, de maatschappij en de leefomgeving, met een gezonde bedrijfsvoering. Een evenwicht creëren in welbevinden, welzijn en welvaart.

De grenzen voorbij
We moeten met elkaar concluderen dat het huidige systeem zijn houdbaarheidsdatum ruim heeft overschreden. Dat uit zich in:

  • Klimaatverandering, bosbranden door extreme hitte en droogte, overstromingen, orkanen
  • Enorme bergen afval door onze consumptiedrang en vervangingsmaatschappij
  • Toenemende extreme verschillen tussen mensen
  • Een ongekend aantal mensen met burn-out en depressieve klachten

Je kunt niet succesvol zijn in een falend systeem

Hoop
En gelukkig zijn er ook al ontwikkelingen in de goede richting. Mensen en bedrijven die zich bewust worden van wat er aan de hand is en inzien dat het anders moet. Er zijn mensen en organisaties die uit maatschappelijke problemen nieuwe oplossingen, nieuwe bedrijven, nieuwe producten bedenken, en daarmee de concurrentie aangaan met klassieke bedrijven en producten.

Lokale samenwerkingen en coöperaties zodat ketens korter worden en we minder afhankelijk zijn van grote machten. En onderschat tenslotte de millennials en centennials niet. Zij vormen binnen afzienbare tijd de grootste groep in onze samenleving en zij willen echt iets anders, als mens, als consument en als werknemer.

Zij zijn zich meer dan ooit bewust van het belang van een systeemverandering waarin we met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor en ons dienend opstellen aan de maatschappij en onze leefomgeving.

In mijn volgende blog ga ik dieper in op hoe een transformatieproces werkt en wat er nodig is om het te laten slagen. Het is de komende jaren een niet te onderschatten essentieel proces in je organisatie.

Hulp nodig of even sparren? Bel of mail me gerust!

Ingrid Zijlmans | 06 – 10 55 12 94 | ingrid@2cmore.com | ingrid@businessprovit.