Vitaal Leiderschap

Foto bij blog Vitaal leiderschap | Business ProVit

In deze tijd is vitaal leiderschap nodig. Dat geldt voor iedereen en dus niet alleen voor formele leiders of managers. Het gaat om zelfleiderschap en regie nemen over je eigen leven en werk.

Als leidinggevende of manager is het van belang om je dienend op te stellen. Dienend leiderschap betekent dat je je team faciliteert om te ontwikkelen, het beste uit zichzelf te halen. Het is niet soft, want het heeft ook het woord leiderschap in zich en dat betekent dat je richting geeft, authentiek, transparant en waardevast bent.

Mensen reageren op wat ze van je zien en niet op wat ze van je horen.

In deze tijd van crisis is het erg belangrijk om leiderschap te tonen, een analyse te maken van wat er aan de hand is en koers te kiezen. Betrek teamleden bij het bepalen van de nieuwe strategie en laat je medewerkers weten wat je van hen verwacht. Wat doe je wel en wat doe je (even) niet. Duidelijkheid is enorm belangrijk!

Dat geldt overigens niet alleen in crisis, de wereld om ons heen verandert zo snel en zo fundamenteel, dat dit een onmisbare vaardigheid is geworden. We zijn in een tijd aangekomen waar we doorgeslagen zijn in systemen, waarbij we de bedoeling van wat we doen zijn vergeten. Het is meer en meer belangrijk om te focussen op de mensen. People first!

Voor een vitale werkvloer zijn 3 basisbehoeften van belang:

  • Verbondenheid
  • Autonomie
  • Competentie

Verbondenheid

Het uitgangspunt hierbij is samen gaan voor een betekenisvol verhaal. Dat is overigens in ieder bedrijf van belang, het geeft zin aan wat je doet, daar komen mensen hun bed voor uit, daar zijn ze trots op!  

Verbondenheid in vitaal leiderschap

In tijd van crisis wordt er aan je gevraagd nog eens naar dit verhaal te kijken en wellicht bijstellingen te doen. Verbondenheid gaat over oprechte verbinding, echt luisteren naar elkaar. Niet alleen inhoudelijk, maar vooral persoonlijk. Hoe zitten de medewerkers in hun vel? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan? Wat hebben zij nodig? Kan en durft iedereen zijn of haar mening te uiten? Wordt er dan echt geluisterd? Hoor en bespreek je de onderstroom?

In deze periode komt er qua verbinding een dimensie bij, namelijk verbinding op afstand. In de kern gaat het om hetzelfde, de vorm is anders en ook uitdagender. Zorg er voor dat je met elkaar verbonden blijft, door dagelijks als team meerdere keren online contact met elkaar te hebben. Het is geen dingetje erbij, als je met elkaar in verbinding wilt blijven, zul je dit belangrijk moeten maken. Het helpt als je met elkaar een duidelijke structuur afspreekt en ervoor zorgt dat iedereen er zoveel als mogelijk bij is.

Geef iedere medewerker tijdens deze meetings spreektijd om te delen hoe het met ze gaat en wat ze bezighoudt. Kies bijvoorbeeld de start van de dag om samen te bepalen wie wat gaat doen en sluit de dag samen af door te delen hoe iedereen erbij zit en waar je tegenaan loopt.

Als leider is het van belang je teamleden veel 1 op 1 te spreken en te luisteren naar hoe het gaat en wat er nodig is.

Laat duidelijk zijn dat wij als mensen eigenlijk niet zonder fysiek contact kunnen. We zijn sociale wezens. Deze tijd vraagt iets anders van ons en we zien dat we op afstand veel met elkaar kunnen bereiken en zaken dus echt anders kunnen aanpakken. Helemaal zonder fysiek contact is op lange termijn, wat mij betreft, geen vitale en houdbare situatie.

Autonomie

Als je met elkaar gedeeld hebt wat je gaat doen, wie wat doet en wanneer het af is, geef iedereen dan ruimte om op het zijn of haar manier te doen. Het gaat om het geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen. Wanneer het niet lukt om de afspraken na te komen, vraagt dat aandacht. Wat maakt dat het niet gelukt is? Wat is er nodig om het wel haalbaar te maken?

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

In deze periode waarin we veel thuiswerken is dit erg belangrijk. Iedereen heeft thuis een andere context. De één heeft kinderen die nog onderwijs moeten krijgen, de ander een partner in een vitaal beroep en de volgende kan zich helemaal concentreren op zijn of haar werk en maakt veel meters. Zie en waardeer deze verschillen. Het ene teamlid is in de gelegenheid om meer meters te maken, de ander juist minder, omdat de context drastisch veranderd is.

Deze nieuwe context kan erg stressvol zijn. Je kunt van mensen niet verwachten dat zij net zoveel werk van dezelfde kwaliteit in dezelfde tijd leveren als de kinderen ook nog onderwijs moeten krijgen. Over het algemeen werken mensen thuis veel meer en intensiever dan op het werk. Ze hebben de neiging de hele dag achter hun computer te blijven zitten, tot het werk ’s avonds laat af is. Praatjes bij de lunch of bij de koffie zijn er niet meer bij.

Geef mensen de ruimte en stimuleer ze om even afstand te nemen, buiten te wandelen of tijd met de kinderen door te brengen. Zij voelen die ruimte zelf niet snel, zij vinden dat ze hun tijd aan werk moeten besteden met alle vitaliteitsgevolgen van dien. Ook tot laat doorwerken heeft een enorm negatieve impact op slaap en daarmee de vitaliteit van mensen.

Maak vitaliteit dagelijks onderwerp van gesprek, vraag teamleden naar hoe zij hun tijd indelen, waar zij de rust en reflectie momenten inbouwen, geef ze hier ruimte voor! Enne denk nog eens aan: Goed voorbeeld doet volgen. Als jij als leider zelf geen rust neemt, leg je direct een lat voor je team. Ben je daar bewust van.

Als teamleden geen afstand kunnen nemen van werk en slecht slapen heeft dit grote negatieve invloed op creativiteit, oplossend vermogen, positieve mindset en daarmee op hun vitaliteit. Geef ze de ruimte én stimuleer ze om afstand te nemen. Jullie worden er allemaal beter van.

En ook dit geldt niet alleen bij crisis!

Competentie

Zijn medewerkers in staat hun werk op de juiste manier uit te voeren. Wanneer mensen zich competent voelen, stijgt hun gevoel van zelfvertrouwen en nemen zij eerder de touwtjes in eigen handen.

Blijf ook in deze periode, hoe spannend die ook is, het positieve van elkaars bijdrage zien en benoem die ook.

Geef ook dit aandacht in de gesprekken die je met elkaar hebt. Waar loop je tegenaan als je ineens aan het werken bent? Wellicht kun je elkaar helpen door elkaar tips te geven of buddy’s te creëren. Zo kunnen teamleden elkaar contacten als ze het even niet meer weten of hulp nodig hebben. De afstand vraagt hiervoor wellicht enige structuur afspraken.

Vitaal leiderschap wordt steeds belangrijker, niet alleen in tijden van crisis.

Door de grote en fundamentele veranderingen is wendbaarheid en veerkracht in organisaties een belangrijke  vaardigheid geworden. Wendbaarheid en veerkracht zit in mensen en om dat de creëren is een vitale werkvloer met mensen die leiderschap tonen en zelf regie nemen van essentieel belang.

Hulp nodig of even sparren? Bel of mail me gerust!

Ingrid Zijlmans | 06 – 10 55 12 94 | ingrid@2cmore.com | ingrid@businessprovit.nl