BusinessProVit_header_home

BUSINESS PROVIT

Betekenisvol ondernemen, meer dan alleen rendement

Betekenisvol ondernemen wil zeggen dat je met je bedrijf verder kijkt dan alleen de financiële resultaten. De impact die je bedrijf heeft op je werknemers, de maatschappij en de aarde wordt steeds belangrijker voor een duurzaam bestaansrecht. Om echt betekenisvol te kunnen ondernemen, is het van belang dat het bedrijf gezond is. Dat wil zeggen: een bedrijf dat kan anticiperen op in- en externe veranderingen, door de focus te leggen op de mensen in het bedrijf, de interne processen en de financiën. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Inzicht

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo, daarmee ook het arbeidsleven. Goed personeel vinden en behouden wordt steeds lastiger, mensen moeten langer doorwerken en de nieuwe generatie heeft een andere kijk op arbeid. Hoe houd je medewerkers betrokken, vitaal en gemotiveerd? Het begint bij het krijgen van inzicht in de huidige situatie. Het in kaart brengen van interne processen, de financiële status en de duurzame inzetbaarheid van de mensen in je bedrijf.

Overzicht

Ik laat je zien hoe jouw bedrijf ervoor staat. Dit doe ik op basis van gegevens die verkregen zijn uit 1-op-1-gesprekken, enquêtes onder medewerkers en een financiële analyse. Vaak zien we dat de oorzaak van een probleem niet ligt waar de belemmering wordt gevoeld, waar dan wel?  Met een scherp oog voor menselijk welzijn binnen organisaties en mijn analytisch vermogen, zie ik snel waar verbeteringen mogelijk zijn voor jouw bedrijf en stel ik een passend actieplan op.

Uitzicht

Bij het uitvoeren van het actieplan fungeer ik als projectcoördinator en werk ik nauw samen met jouw projectteam. Als aanspreekpunt ondersteun ik het team terwijl ik altijd de helikopterview behoud en blijf schakelen tussen korte termijn acties en lange termijn doelen. Waar nodig zet ik externe professionals in voor advies en ondersteuning. Mijn focus ligt op het verbeteren van de vitaliteit binnen het bedrijf, omdat dit de professionaliteit en de financiële stabiliteit sterk kan beïnvloeden.

Vooruitzicht

Om je bedrijf gezond te houden en te blijven anticiperen op interne en externe veranderingen, is het belangrijk evenwicht te bewaren in je focus op vitale medewerkers, een professionele en eigentijdse interne organisatie en financiële stabiliteit. Als jouw persoonlijke businesspartner blijf ik naast je staan. We gaan periodiek met elkaar in gesprek en ik herhaal analyses met regelmaat. Wat gaat er goed en wat kan beter? Wat wil je nog meer bereiken? Ik daag je uit om scherp te blijven.

Over Ingrid

Ingrid Zijlmans_Business Provit

Ik hoor van ondernemers vaak dat zij onrust ervaren, omdat ze door de hoeveelheid en snelheid van veranderingen het gevoel hebben de grip te verliezen. Ze zien dat de wereld en de manier van ondernemen verandert, maar weten niet welke acties ze moeten nemen om met deze veranderingen om te gaan. Ze laten zich leiden door de waan van de dag en dat vormt een groot risico, gezien het tempo en de impact van veranderingen. Ik help ondernemers zich klaar te maken voor de toekomst. Als bedrijfskundige in de financiële sector, heb ik jarenlang samengewerkt met MKB-ondernemers. Ik werk pragmatisch, ben analytisch sterk en sensitief. Hierdoor zie ik snel waar het echte probleem ligt en verlies ik de aandacht voor de mensen in het bedrijf nooit uit het oog.

wolkje groen

“Ingrid is een bevlogen, betrokken en betrouwbare relatie. Ze is een verbinder en denkt in het gemeenschappelijk belang. Daarbij is Ingrid een prettige persoonlijkheid waar je gewoon graag mee samenwerkt!”

Catharina Hoevenaars, Economisch Verbinder – Gemeente Etten-Leur